W jaki sposób zdefiniować zabawę?

Rozrywka jest cząstką składową kultury, a cywilizacja to przyjęty w społeczeństwie charakterystyczny sposób działania, rozumowania i czucia. Stanowi drogę życiową narodu. Dlatego cywilizacja społeczeństwa jest kopią jego norm moralnych.

Bodajże żaden inny środek masowego przekazu nie rozpowszechnił się tak wybitnie w obecnym stuleciu ani nie zyskał takiej popularności i takiego wpływu, jak kino oraz telewizja. Niektórzy twierdzą, że filmy to samo życie. Albowiem jednak gwiazdy filmu są równolegle nowoczesnymi bohaterami ludowymi, w następstwie tego filmy mogą przydawać tej oryginalnej etyce znaczenia, niejako ją nobilitować.
Rozrywka ma okazję oddziaływać na ludzi korzystnie bądź szkodliwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rozrywka była nieszkodliwą imprezą rodzinną, aktualnie jest wyłącznie dla dorosłych.

Co poniektórzy usprawiedliwiają tę uderzającą zmianę, powiadając, że chodzi po prostu o niewinne odprężenie się. Jednakowoż czy to prawda? W rzeczywistości większość nowoczesnych rozrywek utraciła wszystkie dawniejsze wartości etyczne z powodu trzech rzeczy: nielegalnych narkotyków, barbarzyńskiej przemocy i pokazywania scen erotycznych.
Zabawa to ludzka potrzeba
Pragnienia człowieka są przeróżne, a wynika to w głównej mierze z różnorodności ludzi na świecie, bo każdy z nas jest inny i każdy przez to absorbuje się innymi kwestiami i inne rzeczy go intrygują.

Czy to potrzeby inspirowane przez geny czy to potrzeby wypływające po prostu z osobistych predyspozycji – nie istotne. Znaczący jest fakt, że istnieją miarodajne potrzeby, jakie człowiek spełniać musi i jakie są specyficzne dla każdego z nas, mimo różnorodności i są takie potrzeby, które pojawiają się u jednych ludzi, natomiast u drugich ich w ogóle nie ma. Tak czy inaczej, nawet potrzeby następujące u wszelkich są jednakże spełniane w różnorodny sposób.

Post Comment