Ceremonie pogrzebowe- organizacja

Zachowanie nie tylko poprawnego obrządku na cmentarzu, w kościele lub domu zmarłego jest bardzo ważna. Ceremonia pogrzebowa kładzie nacisk przede wszystkim na ofiarę eucharystyczną i liturgię słowa. Oprócz tego brane pod uwagę są również: ludowa kultura i zwyczaje. Zorganizowanie ceremonii nie zawsze jest takie łatwe, gdyż zważając na ból po stracie można nie dopełnić formalności, które są niezwykle ważne.

Organizowanie ceremonii pogrzebowych – jak wygląda?

Zaleca się, żeby ceremonia była odbyta w kościele parafialnym z którego pochodził zmarły. Innymi możliwościami są: pogrzeb w parafii w której zmarły zakończył swoje życie lub innej którą wybrała rodzina. Należy w tej sytuacji jednak, powiadomić duszpasterza z parafii z której pochodził wierny.

Dokumentami jakie należy uzyskać są:

  • akt lub karta zgonu (kartę uzyskamy od lekarza który zgon stwierdził, jednak akt musi posiadać adnotację USC o zarejestrowaniu zgonu, co pozwala na późniejsze staranie się o świadczenia, więc z kartą należy udać się do USC i zgłosić śmierć)
  • uzyskanie zaświadczenia o udzieleniu wiatyku (wystawiany przez księdza wtedy gdy zgon był poza parafią lub w szpitalu) oraz zaświadczenia o udzieleniu sakramentu chorych

 

Następnie należy udać się do zakładu pogrzebowego i tam dopełnić formalności związanych z wybraniem trumny i przewiezieniem, wyznaczeniem daty pogrzebu, wyborem cmentarza, wyborem obrządku religijnego. W dalszym ciągu należy wybrać się do księdza i ustalić zakres ceremonii i pochówku.

Formy pogrzebu – jakie są?

Podczas pogrzebu katolickiego obowiązuje szereg modlitw liturgicznych i czynności, które są możliwe od jednej do trzech form w zależności od tego, gdzie występują (dom, kościół,, kaplica cmentarna lub cmentarz). Taką decyzję podejmuje proboszcz w parafii, do której należał zmarły. Pod uwagę kapłan bierze: przynależność do kościoła, korzystanie z sakramentów oraz oznak, które stanowiłyby o tym czy zmarła osoba żyła w zgodzie z zasadami kościoła.

Również szczególną uwagą obdarza się lokalne zwyczaje, pobożność ludową lub kulturową przynależność. Proboszcz może odmówić pogrzebu lub jakiejś jego formy w szczególnym przypadku.

Wygląd ceremonii krok po kroku

Do niedawna rozpoczęcie ceremonii odbywało się w domu zmarłego. Wtedy ministranci, ksiądz i rodzina zmarłego odmawiali modlitwę. Teraz ten obrzęd jest odprawiany najczęściej w kaplicy cmentarnej. Po modlitwach za zmarłą osobę, odbywa się procesja do kościoła, podczas której śpiewane są pieśni żałobne i przewożone jest ciało. Trumna w kościele postawiona zostaje na podwyższeniu oraz stawiane są wokół świece.

Msza pogrzebowa składa się z 4 elementów:

  • ksiądz zwraca uwagę na wymiar śmierci oraz składa rodzinie kondolencje i słowa pocieszenia,
  • wygłaszanie homilii, której celem jest pokazanie śmierci chrześcijańskiej w świetle Zmartwychwstałego Chrystusa,
  • przyjmowanie przez zgromadzonych ciała Chrystusa,
  • polecanie przez kapłana duszy zmarłego Bogu czyli pożegnanie.

 

W trakcie mszy ksiądz kropi trumnę 3 razy wodą święconą, również często okadzając kadzidłem. Kolejnym etapem pogrzebu jest procesja na cmentarz. W trakcie śpiewane są pieśni żałobne lub odmawiany różaniec w części chwalebnej. Orszak po dotarciu na cmentarz a później do grobu, modli się za zmarłego. Jest to też moment w którym dopuszcza się wygłaszanie mów pogrzebowych. Po tym czasie śpiewana jest wybrana przez zebranych pieśń i trumna składana jest do grobu.

Informacje dodatkowe

https://kalla-pogrzeby.pl/

Dowiedz się więcej o uroczystości pogrzebowej – kalla-pogrzeby.pl – sprawdź

Post Comment